Latviski In English


Par nacionālu - latvisku Latviju.


 

03.07.2011.

 

Nr.1.3/2.7 -11/18

 

  Atbilde Zatlera kungam iesniegta personīgi 2011.gada 03.jūlijā Likteņdārzā.

 

Par  nacionālu – latvisku Latviju.

 

 

 

 

    Valsts prezidents Valdis Zatlers uzdeva jautājumu – kādu vēlamies redzēt Latviju!

    Mūsu biedrībai atbilde uz šo jautājumu vienmēr ir bijusi un būs   nacionāla – latviska Latvija. Bet situācijai mainoties, taktika un darāmie darbi vienmēr jāpārskata, lai sasniegtu nosprausto mērķi.

    2011.gada 27.jūnijā notika biedrības paplašinātā vadības grupas sēde, kurā pārrunājām iepriekš minēto jautājumu, nonākot pie šādiem secinājumiem, lai sasniegtu mērķi: nacionāla – latviska Latvija:

1.japanāk Baltijas valstu okupācijas fakta atzīšana starpvalstu (starptautiskā) mērogā;

    2.okupācijas seku likvidēšana, kā rezultātā Latvijā jābūt 80% latviešu no pilsoņu kopuma, lai latviešu nācija varētu attīstīties;

    3.jāatgūst latviešu tikumi – Tēvzemes mīlestība, nesavtīgums, godīgums, darba mīlestība, savstarpējā cieņa, u.t.t.;

    4.realizēt dzīvē principu – būt saimniekam savā zemē (valstī).

 

    Turpmāk konkrētākas lietas, analizējot  šodienas situāciju valstī:

    1.nāciju tiesības vienmēr turēt augstāk par cilvēktiesībām, jo tikai tādā veidā var attīstīties ikviena nācija, lai cilvēce pastāvētu kā krāšņs ziedu pušķis;

    2.nemateriālās vērtības vērtēt augstāk par materiālajām ( to pierāda vēsture);

    3.dzīvot sakoptā vidē, nenodarot pāri pārējiem zemes iemītniekiem;

    4.izveidot tādu izglītības sistēmu, kura vecinātu domāšanu dziļumā, attīstot cilvēkā analīzes spējas;

    5.tautsaimniecības attīstībai jābūt vērstai uz to, lai Latvija pilnībā spētu sevi apgādāt pamatā ar visu nepieciešamo, izmantojot galvenokārt vietējos resursus;

    6.realizēt praktiski dzīvē, ka likuma priekšā visi ir vienādi neatkarīgi no ieņemamā amata un stāvokļa sabiedrībā;

    7.likumiem un normatīviem dokumentiem jābūt nepārprotamiem, skaidrā, vienkāršā valodā;

    8.jābūt likumu un normatīvo dokumentu sistēmai, kura nepieļautu oligarhijas veidošanos, korupcijas zelšanu, bet veicinātu patriotismu, Tēvzemes mīlestību, nācijas un valsts labklājību;

     9. izstrādājot likumus un normatīvos dokumentus, jāvadās no latviešu nācijas un Latvijas valsts interesēm, nevis kopēt likumus vai normatīvos dokumentus tikai tādēļ, ka tie  ir kādā pasaules valstī (kas der vieniem, neder citiem, jo katrai tautai (nācijai) ir sava gadu simteņos attīstījusies mentalitāte;

    10. atjaunot Latvijas valsts Satversmi 1924.gada redakcijā, izdarot tikai tādus labojumus, kuri veicina latviešu nācijas un Latvijas valsts saglabāšanu un attīstību;

    11.nepieļaut globalizāciju ne tiešā, ne netiešā veidā, jo tā nes tikai iznīcību nācijām un valstīm.

 

    Nebūsim demagogi, bet būsim atklāti, vienkārši un ar sirdsdegsmi pret savu tautu – latviešu nāciju,  gudri izmantosim ikvienu kripatiņu no iegūtajām zināšanām!

 

 

Biedrības vadītāja                               Z.Ozoliņa

 

Neretas novada Neretas pagastā.

 

Skatīts: 870x

Atpakaļ